Register
{{ error +' '}}
{{ error +' '}}
{{ error +' '}}
نکته: اگر خودتان ایجادکننده‌ی تیم جدید هستید، سطح مهارت شما (حرفه‌ای یا مبتدی)، سطح مهارت تیم را مشخص خواهد کرد. همچنین توجه کنید که شرکت‌کنندگان حرفه‌ای امکان پیوستن به تیم‌های مبتدی را ندارند. دانشجویان مقطع کارشناسی و دانش‌آموزان می‌توانند در دستۀ مبتدی قرار بگیرند و برای این کار نیاز است تا بعد از ثبت‌نام، کارت دانشجویی یا کارنامۀ دانش‌آموزی خود را تا قبل از شروع مسابقه همراه با نام کاربری خود در سایت مسابقه، از طریق ایمیل info@peykar.io برای ما ارسال کنند. {{ error +' '}}
شماره‌ی تلفن شما به منظور تماس‌های مرتبط با موقعیت‌های شغلی، در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت و به صورت عمومی منتشر نمی‌شود. {{ error +' '}}
{{ error +' '}}
JPG/PNG size should be less than 1024px*1024px {{ error +' '}}
{{ error +' '}}
{{ error +' '}}
{{ error +' '}}
{{ error +' '}}
JPG/PNG size should be less than 1024px*1024px {{ error +' '}}
Recaptcha network error
Server Error. Try Again